Tarkennettu haku

Tietokanta:Oula - Oulun yliopiston kirjastoYhteislainaus
Tarkennetun haun ohjeet:

1. Kirjoita hakusana(t). Hakusanan katkaisumerkki on kysymysmerkki (?); prosenttimerkki (%) korvaa yhden merkin hakusanasta. Hakusanat voidaan katkaista alusta, keskeltä ja lopusta.
2. Jos hakusanoja on enemmän kuin yksi, valitse pudotusvalikosta, miten sanat yhdistetään toisiinsa: jokin sanoista = OR, kaikki sanat = AND, peräkkäiset sanat = fraasi.
3. Valitse hakutyyppi. Ohjeita hakutyypeittäin.
4. Jos hakulauseita on enemmän kuin yksi, valitse operaattori (AND / OR / NOT), jolla hakurivit yhdistetään toisiinsa.
5. Voit asettaa yhden tai useampia rajauksia: julkaisuvuosi, kokoelma, julkaisumaa, aineistotyyppi, tallennusmuoto, kieli.
6. Käynnistä haku Hae-painikkeella.
Istunto loppumassa
Uusi istunto